Chúc Mừng Năm Mới 2016

HPNY_2016

Tháng Giêng Chúc Mừng Sinh Nhật

Video: Lê Thị Tằm 6/9, 10C3
Tiếng hát: Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6/5
Nhạc: Cánh Thiệp Đầu Xuân, tác giả: Minh Kỳ
Tiếng hát: Nguyễn Ngọc Hương
Nhạc: Hướng Về Hà Nội