Đại Hội Gia Long Thế Giới V tại Bắc Cali

Vài hình ảnh của Gia Long 79 tham gia Đại Hội Gia Long Thế Giới V tại Bắc Cali ngày 12 – 14 tháng 8, 2011.

GL79 và cựu giáo sư GL, cô Đỗ Huê Mỹ

Cựu giáo sư GL


Tường Vi (6/2), Thu Thủy (6/4)