Đại Hội Gia Long Thế Giới VI Tại NSW – Úc Châu

  Bản Tin Gia Long NSW, Úc Châu

Kính thưa quý Giáo Sư,
quý bạn Gia Long thân mến, 

Nhân dịp đầu năm Nhâm Thìn, Kim Yến xin được đại diện Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Gia Long, NSW – Úc Châu kính chúc quý Thầy Cô, quý bạn và quý quyến một năm mới vạn sự như ý và xin gởi đến quý Thầy Cô và quý bạn những tin tức đầu tiên về Đại Hội Gia Long Thế Giới (ĐHGLTG) VI, 2013.

Gia Long New South Wales Úc Châu đã hoàn thành việc quan trọng đầu tiên: thành lập Ban Tổ Chức ĐHGLTG VI với 21 cựu nữ sinh Gia Long nhiều khả năng và đầy nhiệt tình cho Đại Hội. Ban Điều Hành ĐHGLTG VI sẽ thường xuyên liên lạc với quý Thầy Cô và quý bạn trong thời gian tới và Kim Yến xin gởi đến quý Thầy Cô và quý bạn những hình ảnh đầu tiên của Ban Tổ Chức ĐHGLTG VI từ Sydney, Úc Châu qua bản tin 4 trang đính kèm. Bản tin này cũng có thể đọc qua trang web sau của Hội nhà:

DHGLTG VI – Bản Tin Số 1- Ban Tổ Chức

Xin quý Thầy Cô và quý bạn theo dõi các bản tin sắp tới về Đại Hội Gia Long Thế Giới VI được chuyển từ hộp thư của Hội nhà gialongnsw@yahoo.com.au hay qua website của Hội, www.gialongnsw.wordpress.com và phổ biến những mẫu tin này đến đại gia đình Gia Long thế giới.

Kim Yến cùng toàn thể Ban Tổ Chức ĐHGLTG VI ước mong được quý Giáo Sư Gia Long thế giới cố vấn, hướng dẫn thêm và các chị Trưởng Ban Tổ Chức các ĐHGLTG trước đây cộng tác để Gia Long New South Wales hoàn thành được trọng trách đưa ĐHGLTG VI, đồng thời cũng là Đại Hội kỷ niệm 100 năm thành lập Trường đến thành công mỹ mãn.

Quý Giáo Sư Cố Vấn Hội nhà, Cô Trịnh Thị Minh, Cô Châu Thị Ngọc Minh, Cô Trần Thị Ninh, Kim Yến và tất cả các Hội Viên mong được đón tiếp quý Thầy Cô, quý bạn và gia đình tại Sydney, Úc Châu, vào năm 2013.

Trân trọng,

Sydney ngày 26 tháng 1 năm 2012,
Đại diện Ban Tổ Chức ĐHGLTG VI
Lê Kim Yến, GL 65
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Gia Long, NSW – Úc Châu INC9893153