Sinh Nhật Tháng Tám

Youtube mừng sinh nhật do Lê thị Tằm C3 thực hiện mỗi tháng cho các Gia Long 79. Cám ơn Tằm sưu tầm ngày sinh từng bạn và bỏ thời gian làm youtube này.

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3
Tiếng hát: Phương Thảo 6/2, 10D2
Nhạc: Thoi Tơ – Thơ Nguyễn Bính, nhạc Đức Quỳnh