Mừng Xuân Bính Thân

Xuan Nhu Y

Sinh Nhật Tháng Hai

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3
Tiếng hát: Tivonne (thân hữu Kim Vinh 6/4)
Nhạc: Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba -Trầm Tử Thiêng & Duy Khánh

Tiếng hát: Hồng Hà 12B1 & Trí Đức(thân hữu)
Nhạc: Mùa Xuân Đầu Tiên- Tuấn Khanh

Chúc Mừng Năm Mới 2016

HPNY_2016

Tháng Giêng Chúc Mừng Sinh Nhật

[youtube=

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3
Tiếng hát: Kim Dung 6/5, 10C5
Nhạc: Cho Đời Chút Ơn, tác giả: Trịnh Công Sơn

Sinh Nhật Tháng Mười Hai

Sinh Nhật Tháng Mười Một

[youtube=

Sinh Nhật Tháng Mười

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.