Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX Ngày 30 Tháng 3 Năm 2019

 Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX (ngày 30 tháng 3 năm 2019 )

Thời Gian: 16 giờ chiều – 12:30 đêm
Địa Điểm: Royal Sonesta Houston Galleria
Địa chỉ: 2222 West Loop S, Houston, TX 77027
Điện thoại:  (713) 627-7600
Website: https://www.sonesta.com/us/texas/houston/royal-sonesta-houston-galleria
Giá vé: $120 (USD)

Website của Đại Hội Gia Long Thế Giới 2019 Tại Houston, Texas
http:// 2019dhgl.org/

 Thông tin cho Gia Long 72-79 tham gia đại hội:

Ghi danh Đại Hội và Reunion GL 72-79: email cho Đông Lan (6/5):
– Tên họ của mình,
– Số người tham dự Đại Hội,
– Món ăn Gà, Cá hoặc Chay (cho ĐH)
– Số người tham dự Họp Mặt RU 72-79

Đại Hội GL Thế Giới: $120 tối Thứ Bảy 03/30/2019
Họp Mặt RU GL72-79: $55 tối Thứ Sáu 03/29/2019

Check cho Đại Hội và Họp Mặt RU 72-79 viết chung một check và gởi về:
Donglan Huynh-Tran

** Hạn chót ghi danh Đại Hội (theo group) là Thứ Bảy 5/19/2018 **
Các bạn vẫn có thể ghi danh tham dự với tư cách cá nhân trước ngày 10/31/2018.

GL oi