Tháng Giêng Chúc Mừng Sinh Nhật

[youtube=

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3
Tiếng hát: Kim Dung 6/5, 10C5
Nhạc: Cho Đời Chút Ơn, tác giả: Trịnh Công Sơn

Advertisements

Sinh Nhật Tháng Mười Hai

Sinh Nhật Tháng Mười Một

[youtube=

Sinh Nhật Tháng Mười

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3

Sinh Nhật Tháng Chín

Happy Birthday to all the GL 79 with September birthdays!

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3
Tiếng hát: Phương Thảo 6/2, 10D2
Nhạc: Tóc Gió Thôi Bay – Trần Tiến

Sinh Nhật Tháng Tám

Youtube mừng sinh nhật do Lê thị Tằm C3 thực hiện mỗi tháng cho các Gia Long 79. Cám ơn Tằm sưu tầm ngày sinh từng bạn và bỏ thời gian làm youtube này.

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3
Tiếng hát: Phương Thảo 6/2, 10D2
Nhạc: Thoi Tơ – Thơ Nguyễn Bính, nhạc Đức Quỳnh

Sinh Nhật Tháng Bảy

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3