Mừng Xuân Bính Thân

Xuan Nhu Y

Advertisements

Chúc Mừng Năm Mới 2016

HPNY_2016

Tháng Giêng Chúc Mừng Sinh Nhật

Video: Lê Thị Tằm 6/9, 10C3
Tiếng hát: Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6/5
Nhạc: Cánh Thiệp Đầu Xuân, tác giả: Minh Kỳ
Tiếng hát: Nguyễn Ngọc Hương
Nhạc: Hướng Về Hà Nội

Sinh Nhật Tháng Mười Hai

Sinh Nhật Tháng Mười Một

[youtube=

Sinh Nhật Tháng Mười

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3

Sinh Nhật Tháng Chín

Happy Birthday to all the GL 79 with September birthdays!

Video: Lê thị Tằm 6/9, 10C3
Tiếng hát: Phương Thảo 6/2, 10D2
Nhạc: Tóc Gió Thôi Bay – Trần Tiến