Vĩnh Biệt Cô Trần Thị Tỵ

Bongbong

Cô Trần Thị Tỵ, cựu hiệu trưởng trường nữ trung học Gia Long 1965-1969 vừa mãn phần lúc 10h45 ngày 2 tháng 8 năm 2018 tại nhà riêng Saigon, hưởng thọ 89 tuổi.

Nguyện cầu linh hồn cô sớm siêu thăng tịnh độ, tiêu diêu miền cực lạc.

thế là nhắm mắt xuôi tay
thế là cũng đến cái ngày biệt ly
kiếp người ở trọ từ khi 
về đâu sau một chuyến đi cuối cùng …

-tường vi
(kính tặng hương linh cô Trần Thị Tỵ
cùng các bạn Gia Long 72-79 đã ra đi)