Sinh Nhật Tháng Hai

Video: Lê thị Tằm (6/9, 10C3)
Tiếng hát:
Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba -Tivonne

Mùa Xuân Đầu Tiên- Hồng Hà và Trí Đức