Tin Buồn – Thầy Hoàng Chu Ngạc

Nhận được tin thật buồn thầy Hoàng Chu Ngạc, cựu giáo sư trường nữ trung học Gia Long, vừa tạ thế tại Bắc Cali. Nhóm Gia Long 72-79 xin chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh Giáo sư Hoàng Chu Ngạc sớm về cõi Phật. Chúng em luôn ghi nhớ công ơn thầy dìu dắt từ những bài Anh Văn đầu tiên.

Gia Long 72-79