Happy Thanksgiving!

Kính chúc các cựu giáo sư,
các Gia Long
cùng thân hữu
một mùa lễ Tạ Ơn an lành nhiều hạnh phúc.

Nhóm Gia Long 72-79