Phân Ưu cùng Giáo Sư Đỗ Thị Huê Mỹ

Được tin buồn:

Cụ Bà Đỗ Văn Hiệp
Khuê Danh Đinh Thị Nên
Pháp Danh Trí Huệ
Thân mẫu của giáo sư Đỗ thị Huê Mỹ
đã từ trần ngày 20 tháng 10 năm 2009 tại Garden Grove, California
Hưởng Thọ 90 tuổi

Nhóm Cựu Nữ Sinh Gia Long 72-79 xin thành kính phân ưu cùng Giáo Sư Đỗ thị Huê Mỹ và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương hồn cụ sớm về cõi vĩnh hằng.

Linh cửu hiện được quàn tại:
Melrose Abbey Memorial Park
2303 South Manchester Ave.
Anaheim, CA 92804
Phone: 714-634-1981

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
Chủ Nhật ngày 25 tháng 10, 2009
10:30 AM: Lễ Nhập Quan
11:00 AM đến 4:00 PM:  Thăm Viếng
4:30 PM: Lễ Di Quan
Thứ Hai 26 tháng 10, 2009: Hỏa Thiêu