Tin Buồn về cô Võ thị Dành

Nhận được tin buồn cô Võ thị Dành, cựu giáo sư môn Lý Hóa trường Gia Long, vừa bị tử nạn xe hơi khi cùng gia đình trên đường đi Las Vegas qua Bakersfield, hưởng dương 80 tuổi.

coDanh

Thầy là g.s. Phan Hữu Tạt, cựu giáo sư tại Viện Đại Học Vạn Hạnh và cựu giám đốc trường cao đẳng Quốc Gia Thương Mại, cùng cô và cháu nội Phan André đều tử nạn, con trai và con dâu bị thương nặng.

Chi tiết tang lễ cho thầy cô và cháu nội như sau:

Địa điểm:

Oak Hill Memorial Park
Phòng Chapel Of The Oaks
300 Curtner Ave.
San Jose, CA 95125
Tel. 408 297 2447

Chương Trình Tang Lễ:

THỨ SÁU 28 THÁNG 8 NĂM 2009
Từ  9 giờ đến 10 giờ 30 sáng:                        Lễ  nhập liệm và phát tang
Từ  10 giờ 30 sáng  đến 4 giờ 30 chiều:      Tụng niệm và thăm viếng
Từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều:                     Lễ cầu siêu
Từ 6 giờ 30 chiều đến 9 giờ tối:                     Thăm viếng

THỨ BẢY 29 THÁNG 8 NĂM 2009
Từ  9 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa:               Thăm viếng
Từ 11 giờ 30  đến 1 giờ trưa:                         Đọc điếu văn
Từ 1 giờ trưa đến 2 giờ 30 chiều:                 Lễ di quan và hỏa táng

Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Bắc California cùng với các chị đại diện Hội Gia Long Nam California sẽ tham dự tang lễ của Thầy Phan Hữu Tạt và Cô Võ thị Dành theo chương trình dưới đây. Xin mời gia đình Gia Long cùng đến viếng chung cho tang lễ của Thầy Cô thêm phần long trọng. Xin các Gia Long mặc áo dài tím hoặc trắng khi tham dự tang lễ.

Thứ Sáu 28 tháng 8:

Lễ cầu siêu từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 và thăm viếng lúc 7:00 giờ tối.

Thứ bảy 29 tháng 8:

Thăm viếng lúc 11:00 giờ sáng và tham dự lễ di quan và hỏa táng sau đó.

Vì một lúc phải lo 3 tang lễ, nên thân nhân của GS đón nhận tất cả mọi hình thức phúng điếu bao gồm cả hiện kim.

Chi phiếu xin đề tên trưởng nữ của cô là Phuong Vu.

Liên lạc:

Ms. Phuong Vu
5813 Recife Way
San Jose, CA 95120

Nhóm Gia Long 72-79 vô cùng thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của cô và xin được chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn thầy cô và cháu sớm được siêu thăng.