Thông Báo Họp Mặt 2

Các bạn thương mến,

Thứ bảy 1 tháng 8, 2009, BTC xin mời các bạn đến sớm 4PM nếu muốn hàn huyên và chụp hình riêng với nhau.

Tới đúng 5PM, mình sẽ bắt đầu.

Trước khi bắt đầu dinner, chúng ta sẽ chụp hình toàn khối GL 72-79. BTC sẽ sắp xếp cho chúng ta nhanh chóng chụp hình, vì thời gian chúng ta có hơi eo hẹp. Các bạn nhớ để ý nhìn Bội Lan 6/6, Bội Lan sẽ là coordinator cho phần chụp hình nha các bạn. Chúng ta sẽ chụp hình như sau:

1. Toàn khối GL72-79
2. Toàn khối GL72-79 + giáo sư
3. Riêng các giáo sư

BTC cũng xin hỏi là có bạn nào ăn chay, xin cho BTC biết để order riêng món chay cho các bạn.

Bạn nào cần đưa đón ở phi trường xin liên lac với Yến Hương để lập danh sách. Nếu các bạn có thể thu xếp đưa đón nhau thì BTC rất cám ơn các bạn. Trong những ngày này BTC sẽ rất bận rộn với việc tổ chức, nhất là đưa đón và tiếp các cô từ Nam Cali lên, nên xin các bạn giúp BTC trong việc đưa đón.

Các bạn GL79 muốn tham gia vào phút chót, xin gửi check về BTC, bây giờ chúng ta mở thêm một bàn, mà cũng chỉ còn 4 chỗ thôi.

Xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta sẽ bắt đầu đúng 5PM. Xin các bạn đừng đi trễ mà mất dịp chụp hình chung với cả khóa.

Thân ái,

BTC